CREATIVE CRAFT

Audyt. Strategia. Kreacja. Design.

O NAS

Creative Craft to agencja designu i kreacji działająca na rynku od 2013 r. wyspecjalizowana w tworzeniu analiz strategicznych oraz kompleksowym projektowaniu i wdrażaniu strategii nowych produktów i usług wraz z kampaniami promocji.

Projektowanie nie jest pierwszym krokiem w metodologii naszej pracy. Zaczynamy od audytu, zbieramy dane pozwalające zrozumieć rzeczywiste możliwości oraz intencje klienta. Szczegółowo badamy grupy docelowe, ich potrzeby, zachowania i upodobania. Tworzymy profil odbiorcy. Analizujemy kontekst rynkowy, konkurencję, trendy branżowe oraz perspektywy. Definiujemy cele projektu oraz sposoby budowy wartości dodanej. Stawiamy tezy projektowe, ekonomiczne, kulturowe, środowiskowe i społeczne. Budujemy strategię i szczegółowy plan działań - zarówno w odniesieniu do produktów jak i promocji.

Dopiero teraz, gdy dysponujemy wynikami powyższych badań, przystępujemy do właściwego projektowania. Generujemy pomysły, projektujemy, prototypujemy, testujemy, wdrażamy na rynek oraz promujemy. Całość działań jest przemyślana, spójna i profesjonalna.

BRANŻE

Creative Craft zaprojektowało i wdrożyło na rynek już kilkadziesiąt produktów i usług w wielu różnych branżach tj.: włókiennictwo, odzież i dodatki, wyroby papiernicze, art. rolno-spożywcze, art. wyposażenia i urządzenia wnętrz, art. ze szkła i oświetlenie, art. z drewna i surowców naturalnych, metale, budownictwo, art. z tworzyw sztucznych, TiK, maszyny i urządzenia, usługi (service design), meble, kosmetyki, ekologia, medycyna i farmacja, art. dziecięce i inne. Strategie produktów, projekty i wdrożenia firmy potwierdzone są ponad 20 referencjami.

METODOLOGIA CREATIVE CRAFT DESIGN MANAGEMENT

CREATIVE CRAFT wypracowała i stosuje własną metodologię pracy CREATIVE CRAFT DESIGN MANAGEMENT. Metodologia CREATIVE CRAFT DESIGN MANAGEMENT jest własną metodologią wykorzystującą inne metodologie i narzędzia badawcze tj.: Design Management, Design Thinking, Business Model Canvas, Service design, Experience design, Interaction design, Personal design, Analiza strategiczna, Wywiad, Ankieta, Persona, Burza mózgów, prototypowanie, Ścieżka podróży klienta, mapa empatii, mapa interesariuszy, badania fokusowe, badania etnograficzne, badania jakościowe.

Główne cechy wyróżniające metodologię CREATIVE CRAFT DESIGN MANAGEMENT to:

ISO

Creative Craft jako jedna z nielicznych agencji designu wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

Z OSTATNIEJ CHWILI…

CREATIVE CRAFT otrzymało 3 pozytywne opinie Komisji Oceny Projektów w ramach Panelu Ekspertów PARP w TRZECH RÓŻNYCH BRANŻACH GOSPODARKI w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję konkurs I 2016:

1. „Potencjał Wykonawcy w kontekście produkcji odzieżowej, jego doświadczenie w kreowaniu i badaniu produktów tej branży, nie budzą jakichkolwiek wątpliwości.”

Opinia Komisji Oceny Projektów z Panelu Ekspertów PARP dla działania 1.4 Wzór na konkurencję; Pismo PARP nr DWD.511.1.2016.13.5.DK, 3440, 4287

2. „Potencjał Wykonawcy kontekście produkcji oświetlenia, jego doświadczenie w kreowaniu i badaniu produktów tej branży, nie budzą jakichkolwiek wątpliwości. Przekonywujące są także dotychczasowe, podobne wdrożenia.”

Opinia Komisji Oceny Projektów z Panelu Ekspertów PARP dla działania 1.4 Wzór na konkurencję; Pismo PARP nr DWD.511.1.2016.13.5.DK, 3624, 4550

3. „Potencjał Wykonawcy w kontekście planowanych działań na rzecz Wnioskodawcy nie budzi żadnych wątpliwości Panelu. Przekonuje także zaproponowany zakres planowanych działań, w szczególności badań użytkowników.”

Opinia Komisji Oceny Projektów z Panelu Ekspertów PARP dla działania 1.4 Wzór na konkurencję; Pismo PARP nr DWD.511.1.2016.13.5.DK, 3653, 4561.

LUDZIE

Nie chodzimy w trampkach, nie robimy śmiesznych min do zdjęć i nie udajemy luzaków. Jesteśmy profesjonalni. Tworzymy doświadczony, kilkunastoosobowy, interdyscyplinarny zespół, złożony z projektantów, konstruktorów, technologów, analityków trendów, socjologów, psychologów, analityków finansowych, marketingowych, specjalistów zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i modeli biznesowych.

PIOTR BUCHALSKI
Strategia, Badania, Design,
Technologia, Marketing.

ANETA NAGLER
Strategia, Badania, Design,
Kreacja, Marketing.

ANNA ŚCIBIOREK
Design, Kreacja, Badania,
Marketing.

JAROSŁAW JAWORSKI
Design, Kreacja, Badania,
Marketing.

RADOSŁAW BUCHALSKI
Marketing, Technologia,
Badania, Design.

ADAM MAJEWSKI
Technologia, Badania,
Design, Marketing.

ANNA BROJEWSKA
Marketing, Badania,
Design.

KAROLINA PIECH
Strategia, Badania, Design,
Kreacja, Marketing.

MICHAŁ MOĆKO
Kreacja, Design, Badania,
Marketing.

DOMINIK KOSIBA
Badania, Design,
Marketing.

BARTOSZ CIEŚLUK
Badania, Design,
Marketing.

NASI KLIENCI

comm comm comm comm