Rozwój eksportu przedsiębiorstwa poprzez promocję innowacyjnej marki produktowej Creative Craft DesignCelem projektu jest rozwój eksportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez promocje marki produktowej Creative Craft Design, rozpoznawalnej na rynkach zagranicznych, której promowanie przyczyni się do promocji polskiej gospodarki. Poprzez udział w branżowym programie promocji dla branży meblarskiej realizacja projektu przez Wnioskodawcę przyczyni się do promocji Marki Polskiej Gospodarki. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy innowacyjna usługa dla branży meblarskiej Creative Craft Design, będąca efektem własnych prac B+R, stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych, przez co zwiększy się dotychczasowy poziom eksportu przedsiębiorstwa. Rozwój eksportu i promocja na nowych rynkach zagranicznych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy, a dzięki dostępowi do doradztwa na wysokim poziomie Wnioskodawca zyska ułatwienie w zawieraniu umów handlowych z zagranicznymi partnerami, co przyczyni się do wzrostu przychodów Wnioskodawcy z eksportu.

Dofinansowanie projektu z UE: 834 870,00 PLN
Wartość projektu: 1 208 106,00 PLN