INFORMACJE

Audyt. Strategia. Kreacja. Design.

Internacjonalizacja Creative Craft poprzez opracowanie strategii wejścia na rynki eksportowe oraz zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego, który poprzez właściwą optymalizację dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klienta, zamawiającego ofertę projektowania produktów, przeprowadzania audytów, strategii i doradztwa w zakresie branży włókienniczej/mody, pozwoli Wnioskodawcy na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie modelu strategii wejścia na rynki zagraniczne z ofertą Wnioskodawcy, oferującego usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, dotyczącego odzieży i mody, na który składają się:

1. Audyt wzorniczy firmy.
2. Strategia wzornicza.
3. Kreacja produktu.
4. Design.

Opracowany Model Biznesowy Wnioskodawcy na rynki zagraniczne przyczyni się do zwiększenia sprzedaży eksportowej, zintensyfikowania powiązań z docelową grupą zagranicznych partnerów z branży włókienniczej/mody, zwiększenia rozpoznawalności marki na wybranych rynkach zagranicznych, zdiagnozowanych w modelu biznesowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 31000,00 PLN

NASI KLIENCI

comm comm comm comm